Tek doz HPV aşısı korunma için yeterli!

tek doz hpv aşısı

Tek Doz HPV Aşısı Korunmak İçin Yeterli!

Tek doz HPV aşısı YouTube Video

HPV virüsü (Human papillomavirus), rahim ağzı kanseri ve siğilller başta olmak üzere önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. En sık kanser yapabilen türleri HPV 16 ve HPV 18 iken, en sık genital siğil yapan türleri HPV 6 ve HPV 11’dir. Bu virüsten korunulabilmesini sağlayan HPV aşıları 2006 yılından beri kullanılmaktadır.

Günümüzde en sık kullanılan 9 tip HPV’ye karşı koruyucu olan Gardasil-9 aşısının normalde önerilen uygulanması önerilen şekli 3 doz şeklindedir. Bu şekilde uygulama yapıldığında içeriğindeki HPV tiplerine karşı %100’e yakın koruma sağlamaktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, sadece bir doz HPV aşısı olan kişilerde de belirgin bir koruma sağlanabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu da, tek doz HPV aşısının etkinliğinin daha detaylı araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Eğer tek doz HPV aşısı ile korunma sağlanması mümkün olabilirse aşağıdaki avantajlar elde edilebilecektir:

 • Tek doz uygulamanın kolaylığı sayesinde daha fazla kişinin aşı olmaya istekli olması
 • Uygun aşılama maliyeti sayesinde toplumdaki daha fazla kişinin aşılanmasını sağlayabilmek
 • Uygun maliyet sayesinde rutin aşılama takvimine daha kolay alınması
 • Daha az aşılama dozu sayesinde aşıya bağlı yan etkilerin azaltılması

Konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalara bakacak olursak:

 • 2022 yılında yayımlanan bir çalışmada 15-20 yaş arası 2250 genç kadın hasta 3 gruba ayrılmıştır. Bir gruba tek doz ikili, bir gruba tek doz dokuzlu aşı, bir gruba da hiçbir aşı yapılmamıştır. Aşılanan gruplarda 18 ay sonra %97.5 korunma etkinliği olduğu gösterilmiştir. 
 • Başka bir randomize çalışmada, 9-14 yaş arasındaki 930 kız çocuğuna 1,2 veya 3 doz ikili veya dokuzlu aşı yapılmıştır. 24 ay sonra aşılanan bireylerin en az %97’sinde koruyucu antikorlar saptanmıştır. 
 • Geniş derleme çalışmaları da tek doz aşı yapılanlarda koruyucu antikor seviyelerinin iki veya daha çok doza benzer düzeyde olduğunu göstermiştir. 
 • Başka bir çalışmada, 18 yaş altındaki kızlarda tek doz aşılama sonrası %92 koruyuculuk oranı saptanmıştır. 
 • Dünya Sağlık Örgütü de, yapılan kaynak kalitesi yüksek çalışmaları dikkate almış ve aşı önerilerini güncellemiştir. Buna göre:
  • 9-14 yaş arası kızlara tek veya iki doz
  • 15-20 yaş arası genç kadınlara tek veya iki doz
  • 21 yaş ve üzeri kadınlara 6 ay arayla olacak şekilde toplam 2 doz 

Özetle, günümüze kadar yapılan çalışmalarda tek doz HPV aşısının iki veya üç doz aşı yapılanlara yakın şekilde koruma sağlayabileceği öne sürülmüştür. Özellikle kısıtlı imkanlara sahip bölgelerde tek doz aşılama yapılması ile HPV enfeksiyonlarına karşı önemli bir koruma sağlanmış olacaktır.  

Sağlıklı günler dilerim, 

Sevgilerimle

Prof.Dr. Eralp Başer

Önerilen Kaynaklar

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38180991/

https://www.who.int/news/item/11-04-2022-one-dose-human-papillomavirus-(hpv)-vaccine-offers-solid-protection-against-cervical-cancer

Prof. Dr. Eralp Başer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

[email protected]+90 533 433 02 82

Randevu Alın

Yorum Yazın