Miyomlar

Miyomların tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Miyom Nedir ve Kimlerde Görülür?

Miyomlar, rahmin dış duvarını meydana getiren düz kastan köken alan, iyi huylu tümörlerdir. Genellikle yuvarlak veya oval şekilli, çeşitli boyutlarda olabilen sert yapıdaki kitlelerdir. Rahim içerisinde farklı bölgelere yerleşebilirler.

Miyomlar genellikle doğurganlık dönemindeki kadınlarda tespit edilirler. Miyom görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır. 40 yaşın üzerindeki dört kadından birinde miyom tespit etmekteyiz. Üreme çağındaki kadınlarda miyom boyutları zamanla artış gösterebilirken, menopozda genellikle miyom boyutları küçülmektedir.

 

Miyomlar Hangi Belirtilere Neden Olurlar?

 

Miyomların belirtileri boyutlarına ve rahimdeki yerleşim yerlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir:

Rahmin iç kısmına yakın olan miyomlarda genelde anormal vajinal kanama şikayeti ön planda olmaktadır. Bu hastalarımızda adet döneminde aşırı kanamalar veya adet dönemi dışında vajinal kanamalar oluşmaktadır.

Rahmin duvarının orta kısmına yerleşen miyomlarda hiçbir belirti olmayabilir. Ancak miyomun boyutu büyük ise anormal kanama veya ağrıya neden olabilirler.

Rahim duvarının dış kısmında, karın boşluğuna yakın yerleşimli miyomlarda ise miyomlar çevre organlara basıya bağlı belirtiler verebilirler. Örneğin rahmin ön kısmında idrar kesesine baskı yapan miyomlar, sık idrara gitme veya kasık ağrısı yapabilir.

Rahmin arkasındaki miyomlar ise kalın barsaklara baskı yaparak kabızlığa ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilirler.

 

Miyomların tedavi yöntemleri nelerdir? Her miyom mutlaka alınmalı mıdır?

 

Miyomların büyük bir kısmı herhangi bir belirti vermez. Bu miyomlar genelde jinekolojik muayene sırasında ultrason ile tespit edilirler. Küçük boyutlu, herhangi bir belirti vermeyen miyomlarda çoğunlukla ameliyat gerekmemektedir. Yalnız miyomlar anormal kanama, ağrı veya baskı hissi yapıyorlarsa bunların tedavisi gerekmektedir.

Miyom tanısı konulan hastalarımızda genellikle miyomektomi olarak adlandırılan, miyom alma ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatı çok büyük oranda kapalı ameliyat yöntemlerinden biriyle (laparoskopi veya robotik cerrahi) gerçekleştirmekteyiz. Bu ameliyattan sonra genellikle ağrı çok az olmakta ve hastalarımız hızla normal hayatlarına dönüş yapabilmektedirler.

Miyomların ilaçla tedavisi yoktur. Miyomların tedavisinde uterin arter embolizasyonu (rahmi besleyen damarların anjiyografi ile tıkanması) veya radyofrekans ablasyon gibi alternatif yöntemler de bulunmaktadır. Bu tedavilerin etkinliği her hastada farklı olabilmektedir. Günümüzde en sık miyom tedavi yöntemi miyomektomi yani miyomların ameliyatla alınmasıdır.

 

Miyomlar Kansere Dönüşür mü?

 

Miyomların çok küçük bir kısmında kanserleşme ihtimali bulunmaktadır. Bu kitlelere sarkom veya leiomiyosarkom adı verilmektedir. Kanser oluşumu halinde miyomların boyutu genelde hızlı artış göstermektedir. Bunun dışında anormal vajinal kanama belirtisi de sıklıkla olmaktadır.

Menopoz sonrasında büyümeye devam eden miyomlarda kanser riski artmaktadır. Menopoz sonrasında vajinal kanama durumunda da kanser ihtimali olabileceğinden bu belirtilerin oluşması mutlaka uyarıcı olmalıdır.

 

Ameliyatla alınan miyomlar tekrar eder mi?

 

Miyomlar eğer baskı hissi, ağrı veya vajinal kanamaya neden oluyorlarsa ameliyatla alınmalıdırlar. Bu ameliyata “miyomektomi” adı verilmektedir.

Ameliyatla alınan miyomlar iyi huylu kitleler olduklarından tedavi sağlanmış olur ve aynı miyom tekrar etmez. Ancak rahmin başka bir bölgesinden başka bir miyom gelişerek ileride benzer şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle genellikle miyomektomi ameliyatlarında gözle görülebilen ve ileride problem oluşturabilecek tüm miyomlar temizlenir.

 

Ameliyat Gerektirmeyen Miyomlar Nasıl İzlenmelidir?

 

Miyomlar iyi huylu kitleler olduklarından boyutlarında düşük hızda bir artış veya aynı kalma beklenmektedir. Yalnız kötü huylu değişim göstermiş miyomlar hızlı büyüme gösterebilmekte, hatta kan yoluyla başka organlara yayılabilmektedir. İlk kez tespit edilen miyomlar genellikle 3-6 ay içerisinde tekrar değerlendirilirler. Eğer bu değerlendirmede öncekine göre belirgin bir büyüme tespit edilmezse ve hastamızın herhangi bir şikayeti ortaya çıkmazsa, yıllık rutin takibe geçilir.

 

Miyom ameliyatı sonrasında hamilelik ve doğum mümkün müdür?

 

Miyom ameliyatı esnasında rahimden miyom çıkarıldıktan sonra dikişler kullanılarak rahim duvarı onarılmaktadır. Zaman içerisinde rahim duvarı iyileşerek daha güçlü hale gelir. Bu sayede oluşacak bir gebelik durumunda duvar yeterli dirence kavuşmuş olur.

İdeal olarak miyom ameliyatından sonra gebelik için 1 yıl kadar beklenilmesi önerilmektedir. Ancak birkaç ilk 6 ay içerisinde elde edilen gebeliklerde de sonuçlar genellikle olumlu olmaktadır. Miyom ameliyatı sonrasında doğum şeklinin ne olacağı çoğunlukla merak edilen bir durumdur.

Rahim duvarına belirgin bir zarar verilmeyen miyom alma  ameliyatlarından sonra gebelik ve normal vajinal doğum için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Miyom alınması esnasında rahim duvarına büyük bir tam kat kesi yapılması halinde ise genellikle sezaryen doğum önerilmektedir.

 

Miyomlar hamileliğe engel olur mu?

 

Miyomlar rahimde yerleştikleri yere bağlı olarak, hamileliğin sağlıklı yerleşimine ve gelişimine engel olabilmektedir. Özellikle rahmin iç kısmına yakın yerleşmiş miyomlarda, düşük riski artabilmektedir. Bu nedenle hamilelik planlayan hastalarımızda, riskli bölgelerde yerleşmiş miyomların tespiti halinde bunların hamilelik öncesinde alınması tavsiye edilmektedir.

Prof. Dr. Eralp Başer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

[email protected]+90 533 433 02 82

Randevu Alın