Robotik Cerrahi

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Jinekolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi nedir?

 

Robotik cerrahi, kapalı cerrahi yöntemlerinden bir tanesidir (diğeri laparoskopi). Bu operasyon esnasında robot (DaVinci) denilen elektronik ve bilgisayar destekli bir sistem kullanılarak operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Amacı ameliyatların daha hassas, dikkatli ve kansız bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Özellikle son 10 yılda, teknolojik ilerlemelerin de etkisiyle robotik cerrahi tıbbın pek çok alanında kullanıma girmiştir. Jinekolojide robotik cerrahi kullanımı da Amerika ve Avrupa ile birlikte giderek artan sıklıkta kullanılmaya devam edilmektedir.

 

Robotik cerrahi ameliyatları nasıl yapılır?

 

Robotik  cerrahi ameliyatları laparoskopiy​e benzer bir şekilde karına 4 adet küçük kesiden port yada trokar dediğimiz kanüller yerleştirilerek yapılmaktadır. Karın karbon dioksit gazı ile şişirilir, ardından robotik cerrahi enstrumanları karın içerisine yerleştirilir.

Hasta ile aynı odada bulunan cerrah, robotik cerrahi konsolundan 3 boyutlu görüntü altında, tamamen kendi kontrolünde operasyonu gerçekleştirir. Operasyon esnasında hastanın yanında en az bir asistan ve bir ameliyathane hemşiresi operasyona yardımcı olurlar.​

 

Jinekolojide hangi durumlarda robotik cerrahi kullanılmaktadır? 

 

Jinekolojide laparoskopinin uygulandığı neredeyse tüm operasyonlar robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir.

Özellikle riskli bölgelere yerleşmiş miyomlar veya yaygın karın içi yapışıklıklara neden olan endometriozis hastalığında robotik cerrahiden faydalanmaktayız.

Ayrıca kanser operasyonları gibi hassas organların (damar ve sinir yapıları) yakınında yapılan operasyonlarda da robotik cerrahi ek avantajlar getirmektedir.

 

Robotik cerrahinin açık cerrahiye  göre avantajları nelerdir?

 

Robotik cerrahi açık cerrahiyle kıyaslandığında çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi açık cerrahiye göre çok daha küçük kesiler (10-15mm) yapıldığından ameliyat sonrası ağrıların belirgin olarak azalmasıdır.

Bunun dışında kesi yerlerindeki izlerin daha az olması, ameliyat sırasındaki kan gereksinimi ve  ameliyat sırasındaki kanamanın az olması, hastamızın daha erken dönemde hastaneden taburcu olması ve yaşama daha erken dönüş yapabilmesi gibi avantajları vardır.

Örneğin robotik rahim alma (histerektomi) veya robotik miyom ameliyatı sonrasında hastalarımız sadece 1 gece hastanede kalmaktadırlar.

 

Robotik cerrahi hangi merkezlerde ve kimler tarafından yapılabilir?

 

Robotik cerrahi uygun tıbbı ve teknolojik altyapıya sahip merkezlerde uygulanabilmektedir. Ülkemizde 30’un üzerinde robotik cerrahi sistemi kullanan hastane vardır. Bu alanda eğitim alan cerrahlar robotik cerrahi sertifikası alarak bu operasyonları gerçekleştirebilirler.

 

Miyom ameliyatlarında robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

 

Robotik cerrahi miyom ameliyatlarında çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Bunlardan bir tanesi riskli bölgelere yerleşmiş miyomların alınması esnasında çevredeki organlara hasar verme ihtimalinin azaltılmasıdır.

Bir diğer avantaj, rahimden miyom alındıktan sonra rahmin onarımında atılan dikişlerin cerrah tarafından kolaylıkla, açık cerrahideki kadar güvenli şekilde atılabilmesidir. Rahmin düzgün şekilde onarımı sayesinde, sonradan oluşacak gebelikte rahmin zedelenme riski daha az olmaktadır.

 

Robotik cerrahinin endometriozis hastalığında sağladığı avantajlar nelerdir?

 

Endometriozis hastalığı, her ay adet sırasında rahmin içinden dökülen endometrium dokusunun, karın boşluğunda veya diğer anatomik bölgelerde yer almasıdır. Bu hastalıkta her ay bu dokulardan kanama meydana gelir. Bu nedenle şiddetli ağrılar ve sonrasında karın içi organlar arasında yapışıklıklar oluşmaktadır. Robotik cerrahide cerrahi enstrümanlar açık cerrahiye kıyasla daha fazla hassasiyetle kullanılabilmektedir.

Robotik cerrahi sayesinde endometriozis hastalığında meydana gelen yaygın yapışıklıklar daha güvenli olarak açılabilmekte, buna ek olarak damarlar, sinirler ve idrar kanalları gibi önemli yapılara zarar verme ihtimali azalmaktadır.

 

Jinekolojik kanser vakalarında robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

 

Jinekolojik kanserlerin tedavisinde robotik cerrahiyi sıklıkla kullanıyoruz. Robotik cerrahi kullandığımız kanserlerin başında endometrium(rahim) kanseri yer almaktadır. Bu kanser cerrahileri esnasında damarların etrafında bulunan lenf bezleri toplanmaktadır. Robotik cerrahi sayesinde lenf bezi toplama işleri daha büyük hassasiyetle ve daha yüksek güvenilirlikle uygulanabilmektedir.

Bacakları besleyen pelvik damarlar, aynı şekilde bacağa ve kasık bölgesine giden sinirler daha net olarak tespit edildiğinden bu yapıların zarar görme ihtimalleri azalmaktadır. Ayrıca belden aşağı anatomik bölgelere kan götüren aort damarı ve buradan kanı kalbe taşıyan vena cava toplar damarının etrafındaki lenf bezleri de bu önemli yapılara zarar vermeden çıkarılabilmektedir.

 

Endometrium kanserinde robotik cerrahinin yeri nedir?

 

Endometrium kanserinin cerrahi tedavisinde robotik cerrahiyi çok sık olarak kullanıyoruz. Bu cerrahi esnasında rahim, yumurtalıklar ve lenf bezleri toplanmakta ve bunlar patolojik incelemeye gönderilmektedir. Robotik cerrahi sayesinde lenf bezlerinin toplanması sırasında damar yaralanması riski  azalmakta ve kanama minimuma indirilmektedir.

Endometrium kanseri olan hastaların çoğunda obezite mevcuttur. Bu hastalara açık operasyon uygulandığında yara yeri enfeksiyonu ve kesi yerinde fıtıklar sıklıkla oluşabilmektedir. Robotik cerrahide yapılan kesiler çok küçük olduğundan, yara yeri enfeksiyonu ve fıtık oluşum riski çok belirgin olarak azalmaktadır. Ayrıca operasyon sonrasında ağrı hissi de çok az olduğundan hastalarımız kolayca toparlanmaktadır.

Hareketli yaşama erken dönüş sayesinde damarda kan pıhtılaşması (derin ven trombozu) ve akciğere pıhtı atması riski de azalmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Eralp Başer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

[email protected]+90 533 433 02 82

Randevu Alın