HPV Virüsü

HPV Hakkında Merak Edilen Herşey

HPV Hakkında Merak Edilen Herşey

 

HPV Bulaştığını Nasıl Anlarım?

 

HPV virüsünün bulaştığını bir kaç yöntemle anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi eğer HPV virüsü siğil yapan virüs tiplerinden biriyse dış genital bölgede ufak lezyonlar ortaya çıkacaktır. Onun dışında rahim ağzında HPV virüsü olup olmadığını simir testine benzer bir şekilde HPV DNA testiyle anlayabiliyoruz.

 

Genital Bölgedeki Siğiller HPV Nedeniyle mi Oluşur?

 

HPV virüsün bazı tipleri genital siğillere yol açabilmektedir. Genital siğiller dışında yine cinsel yolla bulaşan bazı virüsler veya diğer enfeksiyon ajanları da siğile benzer lezyonlara yol açabilmektedirler. Siğil tanısı esasen doktorun gözle muayenesiyle konulmaktadır. Bundan dolayı eğer genital siğil olduğundan şüphelendiğiniz bir lezyon görürseniz mutlaka doktorunuza muayene olmalısınız.

 

Genital Bölgede Siğil Varsa Ne Yapılmalıdır?

 

Eğer genital bölgede siğil olduğundan şüphe ediyorsanız mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına baş vurmalısınız. Doktorunuz yapacağı gözle muayeneyle genital siğil olup olmadığına karar verecektir ve uygun tedaviyi yapacaktır. Tedavi yöntemleri arasında koterizasyon yani siğilin yakılması, kriyoterapi yani siğilin dondurulması veya ilaç uygulaması gibi yöntemler tercih edilebilmektedir. Bu yöntemlerden hangisinin tercih edileceğine en iyi şekilde doktorunuz karar verecektir.

 

HPV’nin İleriye Yönelik Oluşturduğu Tehlikeler Nelerdir?

 

Rahim ağzında HPV virüsünün uzun süreli kalması durumunda ileride kansere dönüşebilecek kanser öncesi lezyonlar oluşabilmektedir. Genellikle leep konizasyon gibi operasyonlarla rahim ağzındaki bu lezyonlar temizlenebilmektedir. Nadir durumlarda eğer bu lezyonlarda tedavi başarısı sağlanamazsa rahmin alınması gerekebilir.

 

HPV ve CIN Arasındaki İlişki Nedir?

 

Cinsel olarak aktif kadınlarda HPV virüsüyle yaşam boyu karşılaşma şansı %80 kadardır. Eğer HPV virüsü rahim ağzında uzun süre kalırsa bu durumda rahim ağzındaki hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasına sebep olabilir ve kanser öncesi lezyonlar oluşabilir. Bu lezyonlara servikal intraepitelyal neoplazi ya da CIN lezyonları adı verilmektedir. Bunlar eğer uzun süreli devam edecek olursa ve ilerleyecek olursa ilerde kansere dönüşme riski taşırlar.

 

Smear’de CIN Tespit Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

 

Eğer rutin olarak alınan bir smear testinde kanser öncüsü bir lezyondan şüphe ediliyorsa mutlaka kolposkopik inceleme yapılmalıdır. Kolposkopi rahim ağzının mikroskopa benzer bir cihazla ayrıntılı olarak incelenmesi işlemidir. Bu işlem sırasında kanser öncüsü bir lezyondan şüphelenilirse doktorunuz tarafından biyopsi alınacaktır. Biyopside kanser öncüsü CIN lezyonlarından her hangi birisi tespit edilecek olursa da bir sonraki basamak rahim ağzının temizlenmesi ya da leep konizasyon işlemidir.

 

CIN I-II-III Ne Anlama Gelir?

 

Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonlarına servikal intraepitelyal neoplazi ya da CIN ismi verilmektedir. Bu lezyonlar genellikle aşama aşama değerlendirilmektedir. Birinci aşama CIN I, ikinci aşama CIN II, üçüncü aşama ya da karsinoma in situ dediğimiz lezyon ise CIN III olarak adlandırılmaktadır. Bu lezyonlar birbirinin devamı gibi zaman içerisinde ilerleyeceği gibi ilk tanı anında CIN II veya CIN III ile de karşılaşabilmekteyiz.

 

Kolposkopi Nasıl Bir İşlemdir?

 

Kolposkopi işlemi rahim ağzının mikroskopa benzer bir cihazla detaylı olarak incelendiği bir girişimdir. Kolposkopi esnasında rahim ağzına özel solüsyonlar uygulanır ve ileride kansere dönüşebilecek kanser öncüsü lezyonların varlığı araştırılır. Eğer doktorunuz tarafından gerek görülürse bu lezyonlardan küçük biyopsiler alınabilir.

 

Kolposkopi işlemi sırasında genellikle her hangi bir anestezi işlemi gerekmemektedir ve işlem genellikle 5-10 dakika arasında sürmektedir. Kolposkopi işlemini mutlaka bu alanda eğitim görmüş bir jinekolog veya jineko-onkolog uygulamalıdır.

 

Kolposkopi Sonrası Takip Nasıldır?

 

Kolposkopi işleminde kanser öncüsü bir lezyon olup olmadığı araştırılmaktadır. Eğer kolposkopi esnasında biyopsi yapılmış ve bu biyopside kanser öncüsü bir lezyon tespit edilmişse bu lezyonlar genellikle normal kadınlara göre daha sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Doktorunuzun belirleyeceği genellikle 6 ay ila 1 sene arasında olan aralıklarla muayeneler yapılmakta ve gereği halinde tekrar kolposkopi işlemi yapılmaktadır.

 

Leep Ve Konizasyon Nasıl Bir İşlemdir?

 

Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları veya rahim ağzı kanseri pelviksin yani rahim ağzının transformasyon bölgesinden kaynaklanmaktadır. Bu bölgenin temizlendiği ve bir dilim şeklinde çıkarıldığı operasyona ise konizasyon operasyonu adı verilmektedir. Konizasyon operasyonu bıçak gibi keskin bir aletle yapılabileceği gibi leep dediğimiz bir koter ya da elektrik enerjisi vasıtasıyla da yapılabilir. Bu işlem genellikle kısa süreli bir anesteziyle yapılmaktadır.

 

Leep ve Konizasyon Sonrası Takip Nasıl Olmalıdır?

 

Rahim ağzına leep ya da konizasyon işlemi uyguladığımız hastalarımızda genellikle takipler 6 ayda bir yapılmaktadır. Bu 6 aylık takiplerde HPV testi, smear testi veya gerekirse tekrar kolposkopi işlemi uygulanabilmektedir.

 

Tekrarlanan CIN Sonuçları Sonrası Ne Yapılması Gerekir?

 

Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları ya da CIN lezyonlarının takibinde smear testi veya gereği halinde kolposkopi işlemi yapılmaktadır. Bu kolposkopi işlemi sırasında alınan biyopsi sonucunda eğer tekrarlayan CIN lezyonları tespit edilecek olursa konizasyon veya leep operasyonlarından birinin yapılması gerekebilmektedir. Eğer hastamızın çocuk beklentisi yoksa ve uzun süreli olarak bu lezyonların tespiti mevcutsa bu durumda da rahmin alınması da bir opsiyondur.

 

HPV’den Korunma Yolları Nelerdir?

 

HPV enfeksiyonları aslında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. HPV’den korunmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan ilki HPV aşılarıdır. HPV aşıları hem rahim ağzı kanseri riskini hem de genital siğil oluşumu riskini azaltmaktadır. Bunun dışında prezervatif gibi bariyer yöntemler de korunma sağlayabilir.

 

CIN Sonuçları Ve Hamilelik Olabilir mi?

 

Rahim ağzı kanser öncüsü lezyonları ya da CIN lezyonlarının varlığı halinde gebelik ve normal doğum mümkündür. Yalnız, gebelik esnasında bu lezyonlar normale göre biraz daha hızlı ilerleyebileceğinden mutlaka jinekoloğunuz tarafından yakından takip edilmelidir.

 

HPV Doğacak Çocukta Bir Sağlık Sorunu Teşkil Eder mi?

 

Gebelik esnasında rahim ağzında HPV enfeksiyonu saptanması halinde genellikle bu çocuklarda her hangi bir soruna yol açmamaktadır. Ancak genital bölgede ciddi manada bir genital siğil yoğunluğu varsa normal doğum yapılması ile bu HPV enfeksiyonu çocuğa bulaşabilmektedir. Bundan dolayı kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız sizi uygun şekilde yönlendirilecektir.

 

Konizasyon veya Leep Yapılması Erken Doğuma Sebep Olur mu?

 

Rahim ağzı kanser öncüsü lezyonlarının tedavisinde konizasyon veya leep operasyonu kullanılabilmektedir. Bu operasyonlardan sonra gebelik oluşması halinde erken doğum riski bir miktar artabilmektedir. Bunda esas belirleyici olan faktör alınan rahim ağzı dokusunun miktarıdır. Eğer rahim ağzı dokusu fazla azalmamışsa bu durumda erken doğum riski çok azalmaktadır.

 

Prof. Dr. Eralp Başer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı

[email protected]+90 533 433 02 82

Randevu Alın